Licznik Geigera

Ochrona przeciwpożarowa w białoruskiej Zonie

Fot. zapovednik.by
Fot. zapovednik.by

Na obszarze Poleskiego Państwowego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego (biał. Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік) w celu monitoringu terytorium utrzymywanych jest w gotowości 38 wież obserwacyjnych. Wraz z nadejściem okresu zagrożenia pożarowego 14 z nich, zgodnie z poleceniem dyrektora, jest stale monitorowanych w ciągu dnia przez strażników. Pozostałe 24 wieże zapewniają obserwację terytorium przez mobilne patrole.

Fot. zapovednik.by
Fot. zapovednik.by
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przez całą dobę działają trzy jednostki chemiczno-gaśnicze:
  • Babczyn (biał. Бабчын) – rejon chojnicki
  • Komaryn (biał. Казарян) – rejon bragiński
  • Konotop  (biał. Канатоп) – rejon narowliański

Zatrudniają one 63 strażaków i są wyposażone w 30 pojazdów oraz specjalny sprzęt przeciwpożarowy.

Fot. zapovednik.by
Fot. zapovednik.by

Organizowane są zwiady lotnicze. Biorą w nich udział samoloty oraz helikoptery państwowej instytucji ratownictwa lotniczego „АВИАЦИЯ” МЧС РБ należącej do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś.

Przeprowadza się mineralizację gleby przez budowę leśnych pasów przeciwpożarowych o różnych szerokościach (od 12 do 40 metrów), pasów przeciwpożarowe wzdłuż dróg, wokół wysiedlonych osad oraz cmentarzy. Łączna długość takiej ochrony wynosi około 1360 km (ponad 1,1 tys. hektarów).

Aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe na najbardziej podatnych na pożary terenach, leśnicy poszerzają: granice kwartałów leśnych, drogi leśne i pasy przeciwpożarowe o łącznej długości ok. 80-100 km rocznie. Instalowane są bariery uniemożliwiające wjazd i tablice informacyjne. Trwają prace nad budową 96 zbiorników przeciwpożarowych.

Zobacz zdjęcia z wież obserwacyjnych:
Fot. Jacek Domaradzki
Fot. Jacek Domaradzki
Fot. Jacek Domaradzki
Fot. Jacek Domaradzki
Fot. Jacek Domaradzki
Fot. Jacek Domaradzki

 


Autor opracowania: Jacek Domaradzki