Oczyszczą skażoną wodę z czarnobylskiej elektrowni

Krok w kierunku rozwiązania problemu skażonych radioaktywnie wód w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ukraińskie przedsiębiorstwo podpisało umowę z fińską firmą Fortum Power and Heat na przeprowadzenie pilotażowych testów w zakresie oczyszczania wody skażonej radioaktywnie.

Fińska firma jest twórcą selektywnych materiałów jonowymiennych, a mianowicie sorbentów z serii CsTreat, CoTreat i SrTreat o zastrzeżonym i poufnym składzie. W ramach testów planowane jest oczyszczenie wody skażonej radioaktywnie z radionuklidów przy użyciu materiałów opracowanych przez Finów, a następnie analiza i prezentacja wyników.

Przed podpisaniem umowy, w latach 2018-2019, obie strony prowadziły odpowiednie badania laboratoryjne. Ich wyniki potwierdziły możliwość przetestowania sorbentów w zakładzie pilotażowym. Program testów zostanie uzupełniony o obróbkę wstępną skażonej radioaktywnie wody i usunięcie związków organicznych w procesie utleniania.

Przeprowadzenie testów pozwoli na podjęcie decyzji o możliwości wykorzystania tej technologii do przetworzenia skażonej radioaktywnie wody w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Obecnie jej objętość przekracza 20 tysięcy metrów sześciennych.

(chnpp.gov.ua / CC BY 4.0)