Licznik Geigera

Porozumienie na rzecz zwierząt

Fot. dazv.gov.ua / CC BY 4.0

Szefowie Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery oraz Światowego Otwartego Funduszu na Rzecz Rehabilitacji i Reintrodukcji Zwierząt podpisali porozumienie o współpracy.

Współpraca między instytucjami zakłada m.in. wspólne zadania badawcze, środowiskowe, społeczne. Przewiduje ona także działania mające na celu informowanie opinii publicznej o działaniach na rzecz środowiska. Ponadto, obie instytucje planują utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt, a także opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji dzikich zwierząt na terenie rezerwatu.

Porozumienie podpisali dyrektor rezerwatu Aleksandr Gałuszczenko, a także prezydent funduszu Aleksandr Feldman.

(dazv.gov.ua / CC BY 4.0)

Święto pracowników czarnobylskiego rezerwatu