„Sytuacja kryzysowa” w zarządzie Zony

Już od ponad 100 dni nie są obsadzone stanowiska kierownicze w Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia. W związku z tym Rada Społeczna funkcjonująca przy Agencji wystosowała pisma do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i premiera Aleksieja Gonczaruka z informacją o „sytuacji kryzysowej” w zarządzaniu strefą wykluczenia i żądaniem podjęcia natychmiastowych działań.

W piśmie zwrócono uwagę, że dotychczasowy szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia Witalij Petruk został zwolniony 12 października 2019 r. Rada Ministrów Ukrainy zwolniła także drugiego zastępcę Wołodymyra Feszczenkę, z kolei pierwszy zastępca Oleg Naswit po osiągnięciu 65 lat musiał odejść na emeryturę.

Rada Społeczna przy Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia zaznacza, że odbyły się już dwa konkursy na stanowisko szefa Agencji i raz na jego zastępcę, ale nie doprowadziły one do żadnych kadrowych rozstrzygnięć.

„Faktycznie od ponad 100 dni Państwowa Agencja pracuje bez stałego szefa i zastępców, a w tym czasie doszło do dwukrotnej zmiany tymczasowego kierownictwa” – czytamy w pismach.

Rada zaznacza, że ciągła niepewność może mieć negatywny wizerunek Ukrainy na świecie, gdyż rodzi ona pytania m.in. o skuteczność projektów z wykorzystaniem międzynarodowej pomocy finansowej i technicznej.

„Zwracamy również uwagę, że pozostająca pod zarządem Agencji Czarnobylska Strefa Wykluczenia to ogromne terytorium skażone promieniotwórczo. Działają tam niebezpieczne przedsiębiorstwa – elektrownia jądrowa, która jest wycofywana z eksploatacji, a także Nowa Bezpieczna Powłoka (nowy sarkofag – przyp. red.), która wręcz przeciwnie – jest dopiero uruchamiana”.

Rada Społeczna wskazuje również na funkcjonowanie na terenie Zony kompleksu Wektor, który zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów radioaktywnych, i przedsiębiorstwa Radon, który zajmuje się gospodarką odpadami radioaktywnymi z całej Ukrainie. Zwraca uwagę także na uruchomienie kompleksu Hayat-2, czyli przechowalnika zużytego paliwa jądrowego, oraz budowę centralnego magazynu do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego z pozostałych ukraińskich elektrowni jądrowych.

„Pracuje tu blisko 5 tysięcy osób. To, co się dzieje, wcale ich nie motywuje do pracy. Rada Społeczna przy Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia  jest bardzo zaniepokojona obecną sytuacją i wzywa do podjęcia konstruktywnych działań”.

Oba pisma podpisał przewodniczący Rady Społecznej Maksim Lisogor.

Zobacz oba pisma:
Pismo do prezydenta Ukrainy. Fot. Громадська рада при ДАЗВ / facebook.com/gr.DAZV

Pismo do prezydenta Ukrainy. Fot. Громадська рада при ДАЗВ / facebook.com/gr.DAZV

Pismo do premiera Ukrainy. Fot. Громадська рада при ДАЗВ / facebook.com/gr.DAZV

Pismo do premiera Ukrainy. Fot. Громадська рада при ДАЗВ / facebook.com/gr.DAZV

Zmiany personalne w zarządzie Zony