Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Tag: Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami