Licznik Geigera

Turystyczny boom trwa

Fot. Tomasz Róg
Fot. Tomasz Róg

W ciągu ostatnich trzech lat frekwencja odwiedzających Zona wzrosła kilkukrotnie – informuje COTIZ, czyli Organizacyjno-Techniczne i Informacyjne Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Według najnowszych danych frekwencja turystów w bieżącym roku w porównaniu do 2018 r. się podwoiła, a w porównaniu do 2017 r. – potroiła. Wśród czynników, które wpłynęły na wzrost zainteresowania Zoną COTIZ wymienia premierę miniserialu „Czarnobyl”, stworzenie przejrzystych zasad odwiedzania strefy wykluczenia i wprowadzenie biletów elektronicznych, a także udostępnienie 21 bezpiecznych tras zwiedzania.

Frekwencja turystyczna na przestrzeni lat 2017-2019:
Fot. cotiz.org.ua
Fot. cotiz.org.ua

– Bezpieczeństwo odwiedzających to główny priorytet dla COTIZ-u. Dlatego starannie wybieramy przewodników, którzy przede wszystkim będą myśleć o ludziach i nie będą ich narażać na niebezpieczeństwo. Trasy, którymi poruszają się turyści, nie obejmują miejsc o wysokim poziomie skażenia – zaznacza Kiryło Harnyk, zastępca dyrektora Organizacyjno-Technicznego i Informacyjnego Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Jak zaznacza, „odwiedzający chcą zobaczyć na własne życie, jak w tym miejscu przyroda wraca do życia po katastrofie i jak może wyglądać życie bez interwencja człowieka. W czasie podróży można spotkać, jelenie, koniki Przewalskiego, orły i wiele innych zwierząt.”

Urzędnik dodaje, że „ważne jest, aby ci, którzy chcą odwiedzić Czarnobyl, przestrzegali zasad pobytu w strefie wykluczenia i nie próbowali ich łamać, ponieważ to powoduje zagrożenie dla ich życia i życia otaczających ich osób.”

COTIZ podkreśla, że Czarnobylska Strefa Wykluczenia to dla Ukrainy jeden z priorytetowych miejsc turystycznych.

(cotiz.org.ua)

Turyści w Czarnobylu – ranking krajów