Licznik Geigera

„Tworzenie nuklearnego dziedzictwa kulturowego: wyzwanie instytucjonalne dla przemysłu jądrowego?”

Fot. materiały prasowe

Zapraszamy do udziału w dyskusji online pt. „Tworzenie nuklearnego dziedzictwa kulturowego: wyzwanie instytucjonalne dla przemysłu jądrowego?”. Wydarzenie odbędzie się 8 września w godz. 16.30-18.00 w ramach międzynarodowej konferencji RICOMET 2021.

Podczas sesji zaproszeni prelegenci przedstawią swoje poglądy na temat tego, w jaki sposób obiekty jądrowe mogą przekształcić się w obiekty dziedzictwa kulturowego. Koncentrując się na procesach instytucjonalnych i kulturowych związanych z takimi ewolucjami, szczególna uwaga zostanie skierowana na dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i obowiązkami poza granicami sektorowymi. W tym kontekście zaprezentowana zostanie także rola organizacji międzynarodowych, takich jak: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Energii Atomowej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy UNESCO, które są kluczowymi łącznikami w procesie tworzenia nuklearnego dziedzictwa.

Zaproszeni goście:
  • dr Egle Rinzeviciute (Uniwersytet Kingston, Wielka Brytania): „Mapowanie nuklearnego dziedzictwa kulturowego: formy, praktyki, instytucje”
  • dr Vladimir Michal (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Austria): „Uwzględnienie dziedzictwa jądrowego przy likwidacji obiektów: spojrzenie MAEA i kilka przykładów”
  • prof. dr Cornelius Holtort (Uniwersytet Linneusza, Szwecja): „Składowiska odpadów nuklearnych: innowacyjne światowe dziedzictwo dla antropocenu”
  • prof. dr Helmuth Albrecht (Akademia Górnicza we Freibergu, Niemcy) Dziedzictwo nuklearne jako część niemiecko-czeskiego krajobrazu Światowego Dziedzictwa Kulturowego – region górniczy Erzgebirge/Krušnohoří
  • Siergiej Mirnyj (Uniwersytet Czarnobylski, Ukraina): „Czarnobyl: od strefy katastrofy nuklearnej po światowe dziedzictwo UNESCO i międzynarodowy cel turystyczny”

Moderatorem spotkania będzie dr Robbe Geysmans (Belgijskie Centrum Badań Jądrowych).

Po prezentacji wykładów odbędzie się dyskusja panelowa.

Rejestracja na platformie ZOOM tutaj.