Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Ukraińscy specjaliści członkami Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Fot. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Danyło Ławrenow, Jurij Reikhtman i Walerij Sejda – specjaliści od lat związani z ukraińskim przemysłem jądrowym, zostali przyjęci w poczet członków Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Ławrenow jest sekretarzem generalnym Ukraińskiego Towarzystwa Jądrowego, a także dyrektorem departamentu analiz w Energoatomie – przedsiębiorstwie obsługującym wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe.

Reikhtman przez wiele lat był zastępcą dyrektora ds. produkcji w Centralnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Radioaktywnymi. Obecnie jest już na emeryturze, jednak wciąż jest czynnym ekspertem ds. postępowania z odpadami radioaktywnymi.

Z kolei Sejda pełni funkcję pierwszego zastępcy dyrektora generalnego przedsiębiorstwa – Czarnobylska Elektrownia Atomowa.

To kolejni specjaliści z Ukrainy, którzy dołączyli do grona członków PTN. Wcześniej w tym gronie znaleźli się: Siergiej Akulinin, były pracownik elektrowni atomowej w Czarnobylu, właściciel firmy Czarnobylwnieszserwis, a także Wołodymyr Lisniczenko – dyrektor Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne powstało w 1991 r. Pierwszym prezesem był nestor polskiej atomistyki, długoletni dyrektor Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, prof. Jerzy Minczewski. Tego samego roku PTN zostało włączone w szeregi Europejskiego Towarzystwa Jądrowego (European Nuclear Society).

Organizacja działa na rzecz bezpiecznego wykorzystania dla dobra społeczeństwa zjawisk, procesów i technik jądrowych, zwanych atomistyką, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii, rozwoju przemysłu i rolnictwa oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. PTN także inicjuje i popiera działalność naukową i techniczną we wszystkich dziedzinach atomistyki. Organizacja także obiektywnie informuje społeczeństwo o warunkach bezpiecznego wykorzystania zjawisk, procesów i technik jądrowych.