Licznik Geigera

CZARNOBYLive: Urszula Kuczyńska

Fot. archiwum Urszuli Kuczyńskiej

W niedzielę, 23 maja w CZARNOBYLive gościliśmy Urszulę Kuczyńską – lingwistkę i ekonomistkę z wykształcenia, tłumaczkę z zawodu, aktywistkę klimatyczną FOTA4Climate, publicystkę zainteresowaną aspektami społecznymi i politycznymi wykorzystania energetyki jądrowej. W latach 2011-2019 związaną z PGE EJ1.

„Aspekty społeczne wykorzystania energetyki jądrowej w krajowym miksie energetycznym daleko wykraczają poza kwestie ekonomiczno-gospodarcze. Dostęp do kluczowego zasobu, jakim jest dziś energia elektryczna, warunkuje dostęp do szeregu innych dóbr i usług: od bardzo podstawowych, związanych z przeżyciem, bytem, po możliwość uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym i kulturze. […]

Na energetykę jądrową można patrzeć jak na narzędzie pomagające zapewnić utrzymanie stabilności społecznej i podnoszące spójność społeczną, a tym samym gwarantujące społeczną akceptację dla transformacji energetycznej.” Tak w raporcie Instytutu Sobieskiego „Energetyka jądrowa dla Polski” pisze jego współautorka – Urszula Kuczyńska, która gościła w spotkaniu spotkaniu w ramach projektu CZARNOBYLive.

Tym razem o energetyce jądrowej, zachodzących na naszych oczach zmianach klimatu rozmawialiśmy z perspektywy antropologii społecznej. Przyjrzeliśmy się możliwym scenariuszom sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej, bezwzględnej logice zysku i grupom zagrożonym wykluczeniem. To człowiek i wspólnota byli osią naszej rozmowy. Czy równość, wrażliwość społeczna są kluczem do odzyskania atomu dla społeczeństwa?

Zobacz rozmowę:

Rozmowę poprowadzili: Jacek Domaradzki i Tomasz Róg.

Zapraszamy także na strony internetowe Urszuli Kuczyńskiej:
urszulakuczynska.wordpress.com i jej profil na Facebooku: @urszulakuczynskazenergia