Licznik Geigera

„Wieczna pamięć likwidatorom i ich heroicznym czynom”

Fot. dazv.gov.ua
Fot. dazv.gov.ua

„Wypadek w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej był największą katastrofą w historii energetyki jądrowej. Dlatego też Czarnobyl nie jest czasem przeszłym. Jest na zawsze w naszych sercach i sercach przyszłych pokoleń.

Dzisiaj Strefa Wykluczenia ma przyszłość właśnie z powodu heroicznych czynów likwidatorów, którzy 33 lata temu, ryzykując własnym życiem, uchronili nas przed nieprzewidywalnym wpływem promieniowania radioaktywnego.

Historia likwidacji następstw czarnobylskiej katastrofy rozpoczęła się wiele lat temu, trwa dziś i będzie trwać jeszcze wiele czasu… Dzięki codziennym wysiłkom ponad 6000 fachowców, z których ponad 1000 bierze udział w likwidacji skutków wypadku już od 1986 r., a także dzięki wsparciu ponad 40 państw z całego świata, mamy niezawodną strukturę ochronną nad zniszczonym czwartym energoblokiem.

W tym tygodniu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej przeprowadzono próbę eksploatacji tej konstrukcji (NSC – New Safe Confinement), która – według ocen ekspertów – się powiodła. To oznacza, że posuwamy się naprzód i krok po kroku możemy kontynuować prace związane z wyłączeniem Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej z eksploatacji, a także przekształceniem obiektu „Ukrycie” w system bezpieczny dla środowiska, zarządzaniem odpadami promieniotwórczymi, wymianą doświadczeń z międzynarodowymi ekspertami, ochroną różnorodności biologicznej, informowaniem o sytuacji radiacyjnej i bezpieczeństwa radiacyjnego oraz efektywnym wykorzystaniem terytorium Strefy Wykluczenia.

Niskie ukłony należą się tym wszystkim, którzy walczyli w nierównej walce z tym okropnym jądrowym piętnem, a także święta pamięć tym, którzy życie zostało zerwane w wyniku czarnobylskiej katastrofy. Marzymy i dokładamy wszelki  starań, aby dotknięte katastrofą terytorium Strefy Wykluczenia stało się miejscem ludzkiego postępu i pozytywnych zmian.”

Witalij Petruk,
dyrektor Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia