Licznik Geigera

Duga wpisana na listę zabytków

Fot. Tomasz Róg

Anteny odbiorcze systemu radarowego Duga zostały wpisane do ukraińskiego rejestru zabytków. Poinformował o tym minister kultury i polityki informacyjnej Oleksandr Tkaczenko.

– Zespół Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej zainicjował wpisanie Dugi do państwowego rejestru dla dalszej konserwacji. Niestety, z biegiem czasu, obiekty zlokalizowane w strefie czarnobylskiej są stopniowo niszczone. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, strefa będzie dewastowana przez wiele lat. Nie można na to pozwolić, ponieważ nasze dziedzictwo to nie tylko teren wokół elektrowni jądrowej – poinformował Tkaczenko.

Decyzja ta pozwoli zachować konstrukcję dla przyszłych pokoleń i zwiększy szanse na spisanie Zony na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Oko Moskwy