Siergiej Urywin: „Sarkofag”

„Sarkofag – Mauzoleum Nauki / Martwy płód naszych problemów” – to fragment utworu Siergieja Urywina pt. „Sarkofag”. Piosenka powstała w trakcie jego pracy jako likwidator w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Oto tekst w języku rosyjskim, tłumaczenie na język polski i sam piosenka.

„Саркофаг”:

Отвернувшись от Рыжего Леса,
Излучая тревогу и страх,
В центре Зоны над раной ЧАЭСа,
Замер серый, как слон Саркофаг.
Было время приказов жестоких,
Под лучи заставляющих лезть.
Всем на зависть в рекордные сроки,
Всем на горе построен он здесь.

В Саркофаг бы запрятать трусость,
В Саркофаг бы запрятать подлость
И крутых командиров тупость,
И прогнившую к чёрту совесть.
Да ещё заодно бы жадность
Запихнуть бы туда – и ладно,
И продажных за пятак –
Всех упрятать в Саркофаг.

Смолкли траурно-бравые звуки,
И понятно теперь уже всем
Саркофаг – Мавзолей Науки –
Это выкидыш наших проблем!
Здесь не скрыть, кто есть кто, не старайся!
Здесь без фальши, хоти не хоти!
Саркофаг, ты нам лгать не пытайся,
Ты насквозь наши души свети.

В Саркофаг не запрятать смелость,
В Саркофаг не запрятать гордость,
Тех, кто честно работал в дело,
Не за рубль, не за чин, не за орден.
И улыбки ребят хороших,
В саркофаге не захоронишь,
Тех, кто шёл за просто так,
Тех не спрятать в Саркофаг…

„Sarkofag”:

Odwróciwszy się od Rudego Lasu,
Promieniując obawą i strachem,
W centrum Zony nad raną CzAESu,
Zamarł szary, jak słoń, Sarkofag.
Był to czas bezlitosnych rozkazów,
Pod promieniowanie zmuszano, by leźć.
Wszystkim na zawiść w rekordowym czasie,
Wszystkim na górze zbudowano go tu.

W Sarkofagu skryć by tchórzostwo,
W Sarkofagu skryć by podłość
I okrutnych dowódców głupotę,
I przegniłe, do diabła, sumienie.
Tak, i jeszcze zarazem chciwość
Wepchnąć by tam – i dobrze,
I skorumpowanych za bilon –
Wszystkich skryć w Sarkofagu.

Umilkły żałobno-zuchwałe dźwięki,
I zrozumiałe to teraz dla wszystkich
Sarkofag – Mauzoleum Nauki –
Martwy płód naszych problemów!
Tam nie skryjesz, kto jest kim, nie usiłuj!
Tam bez fałszu, chcesz czy nie chcesz!
Sarkofagu, nie próbuj nas oszukać,
Ty na wskroś przez nasze dusze świeć.

W Sarkofagu nie skrywać odwagi,
W Sarkofagu nie skrywać dumy,
Tych, co uczciwie wykonali zadanie,
Nie dla rubla, nie dla rangi czy orderu.
I uśmiechów dobrych kumpli
W Sarkofagu nie ukryjesz.
Tych, co szli zwyczajnie tak,
Tych nie skryjesz w Sarkofagu…

tłumaczenie: Jacek Domaradzki

Posłuchaj piosenki: