„Wycieczka – sztuka interpretacji dziedzictwa kulturowego”- wykład dr Magdaleny Banaszkiewicz

8 lutego w Kijowie odbył się wykład dr Magdaleny Banaszkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Wycieczka – sztuka interpretacji dziedzictwa kulturowego”. Spotkanie zorganizował klub przewodników firmy Chernobyl Tour oraz Akademia Kijowsko-Mohylańska pod patronatem Licznika Geigera.

Przewodnik turystyczny jest jedną z kluczowych postaci w przetwarzaniu dziedzictwa kulturowego dla wartości publicznych. Dzieje się tak poprzez proces zwany „interpretacją kulturową”. To nie tylko tłumaczenie rzeczywistych informacji, ale rodzaj działalności edukacyjnej, która tworzy znaczenia i powiązania w oparciu o oryginalne obiekty, poprzez bezpośrednie doświadczenie i środki ilustracyjne. Podejście to zostało zilustrowane na przykładzie wypraw do tak kontrowersyjnego miejsca światowego dziedzictwa, jakim jest Czarnobylska Strefa Wykluczenia.

Dr Magdalena Banaszkiewicz jest antropologiem kultury, adiunktem w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowcą Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także profesorem wizytujących na uczelniach w Bułgarii, Niemczech, Włoszech i USA.

Wykład odbył się w centrum kulturalno-artystycznym Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” przy ulicy Illińskiej 9. W rozmowie wziął udział m.in. Sergiej Mirnyj i inni pracownicy firmy Chernobyl Tour.