Wycieczki do Zony zawieszone!

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego wizyty w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia zostały zawieszone – informuje COTIZ, czyli Organizacyjno-Techniczne i Informacyjne Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Decyzja obowiązuje od 18 marca do 3 kwietnia. Jak zaznacza COTIZ, w okresie kwarantanny nie będą rozpatrywane żadne wnioski o zgodę na wjazd do strefy wykluczenia, a także będzie zawieszona współpraca ze wszystkimi przewodnikami.

Przedsiębiorstwa, które pracują w Zonie, będą mogły wykonywać tylko najważniejsze zadania przy ograniczonej ilości pracowników. Będą musiały także przestrzegać wszystkich zaleceń sanitarnych i higienicznych.

Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw w strefie wykluczenia zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i dezynfekcji.