„Odkrycie promieniotwórczości – przed i po” – wykład dr Barbary Petelenz

Smithsonian Institution @ Flickr Commons

Smithsonian Institution @ Flickr Commons

Już w czwartek, 19 kwietnia, w księgarni De Revolutionibus na ul. Brackiej 14 w Krakowie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Granice nauki”. Tym razem dr Barbara Petelenz z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie opowie o promieniotwórczości.  Początek o godz. 18:00.

Odkrycie naturalnej promieniotwórczości związków uranu, dokonane w 1896 r. przez Henri Antoine Becquerela, było jednym z kluczowych odkryć w fizyce końca XIX wieku. Zjawisko to, początkowo niedocenione nawet przez samego odkrywcę, zostało starannie zbadane przez Marię Skłodowską-Curie oraz Piotra Curie, a wyniki tych prac przyniosły wszystkim trzem wymienionym osobom Nagrodę Nobla z Fizyki w 1903 r.

W wykładzie zostanie krótko przedstawiony stan badań bezpośrednio poprzedzających odkrycie promieniotwórczości, a następnie założenia metodologiczne eksperymentów Becquerela oraz państwa Curie. Zostaną też zarysowane kierunki badań fundamentalnych inspirowanych odkryciem promieniotwórczości, a podjętych przez fizyków około 1900 r. Omówione zostaną główne konsekwencje poznawcze tych badań, a także ich niektóre skutki praktyczne.

Dr Barbara Petelenz pracuje w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, specjalizuje się w chemii fizycznej, zjawisku promieniotwórczości oraz historii nauki.