Licznik Geigera

„Zwiększamy znaczenie muzeum Sławutycza”

Fot. Агентство регіонального розвитку, facebook.com/RegionalDevelopmentAgency
Fot. Агентство регіонального розвитку, facebook.com/RegionalDevelopmentAgency

Wraz z nowym rokiem swoją działalność rozpoczęło Centrum Informacji Turystycznej przy sławutyckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jego zadaniem jest rozwój bazy turystycznej w mieście i promowanie turystycznego wizerunku Sławutycza. Jednym z pierwszych tematów, jakie podjęli urzędnicy, jest poprawa funkcjonowania Muzeum Krajoznawczego Miasta Sławutycza i Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej.

W poniedziałek, 27 stycznia odbyło się spotkanie „przy okrągłym stole” z pracownikami muzeum oraz specjalistami z Wydziału Kultury, Narodowości i Religii Rady Miasta Sławutycza i Agencji Rozwoju Regionalnego.

Podczas rozmów opracowano plan mający na celu zwiększenie znaczenia muzeum. Dzięki niemu sławutyczanie będą mogli ponownie odkryć tę placówkę jako miejsce interesujących spotkań, a turyści będą mogli skorzystać z nowych usług i wystaw.

Muzeum przedstawia zabytki materialnej i duchowej kultury Polesia, historię miasta Prypeć, elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a także dokumentuje powstanie i teraźniejszość Sławutycza. Znajduje się w nim 7 tysięcy oryginalnych przedmiotów.

Sławutycz