Licznik Geigera

„Ci, którzy nie opuścili warty” (część II)

Nikołaj Steinberg, Walentin Kupnyj, Władimir Pieczeryca, Iwan Pliaczko i Igor Szewczenko byli gośćmi byli gośćmi drugiej części panelu literacko-eksperckiego pt. „Ci, którzy nie opuścili warty”.

Wydarzenie, które zorganizowało Państwowe Centrum Naukowo-Techniczne Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego, odbyło się w środę, 21 kwietnia 2021 r. w Kijowie.

„Ci, którzy nie opuścili warty” (część I)