Licznik Geigera

CZARNOBYLive: prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Fot. Archiwum Marka K. Janiaka

O zagrożeniach radiacyjnych, radiofobii, hipotezach dotyczących skutków promieniowania oraz następstwach zdrowotnych awarii czarnobylskiej w pierwszym odcinku czwartej edycji CZARNOBYLive rozmawialiśmy z prof. dr. hab. n. med. Markiem K. Janiakiem.

Nasz gość jest radiobiologiem, immunologiem i epidemiologiem. Był komendantem i następnie dyrektorem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz wieloletnim kierownikiem Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej WIHiE. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny radiobiologii, onkologii eksperymentalnej, patofizjologii i immunologii.

Zobacz nagranie:

Program poprowadzili: Jacek Domaradzki i Tomasz Róg