Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Tag: Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy