40 lat drugiego energobloku

10 stycznia 1979 r. oficjalnie oddano do eksploatacji drugi energoblok elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

W skład elektrowni jądrowej w Czarnobylu wchodziły cztery bloki reaktorowe. Pierwszy oddano do eksploatacji w 1977 r.

13 lutego 1978 r. wydano rozporządzenie dotyczące skompletowania załogi drugiego energobloku w związku z planowanym uruchomieniem reaktora nr 2 w IV kwartale tego samego roku.

16 listopada 1978 r. o godz. 23.15 czasu kijowskiego rozpoczęto uruchamianie reaktora nr 2. Dzień później, również o godz. 23.15 czasu kijowskiego doszło do pierwszej reakcji łańcuchowej.

Moc reaktora nr 2 zaczęto podnosić 19 grudnia. Dwa dni później turbina prądotwórcza nr 3, która była przypisana do tego reaktora, została podłączona do sieci energetycznej. 10 stycznia 1979 r. uruchomiono turbinę prądotwórczą nr 4 i tym samym oficjalnie drugi energoblok oddano do eksploatacji.

22 kwietnia czarnobylska elektrownia wyprodukowała pierwszych 10 miliardów kWh. 28 maja drugi energoblok osiągnął projektowaną moc elektryczną 1000 MW, natomiast 5 października cała elektrownia osiągnęła nominalną moc 2000 MW, którą zapewniały dwa reaktory typu RMBK-1000.

Trzeci energoblok został uruchomiony w 1981 r., a czwarty w 1983 r.

Po awarii reaktora nr 4 drugi energoblok ponownie uruchomiono 5 listopada 1986 r. Reaktor nr 2 pracował aż do 11 października 1991 r., kiedy to doszło do pożaru turbiny prądotwórczej nr 4. Co istotne, w chwili wypadku obsługa elektrowni w pełni panowała nad pracą reaktora i nie było zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

(źródło: chnpp.gov.ua)