Dni Otwarte NCBJ: wizyta w Ośrodku Radioizotopów POLATOM

W dniach 6 i 7 października odbyły się dni otwarte w Ośrodku Jądrowym Świerk, które zorganizowało Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Zwiedzający mogli obejrzeć m.in. Ośrodek Radioizotopów POLATOM, który jest wytwórcą i dystrybutorem izotopów promieniotwórczych i preparatów izotopowych dla medycyny, nauki i gospodarki. Miejsce to zwiedziła również fotoreporterka Karolina Prusińska.

Podczas wycieczki do Ośrodka Radioizotopów zwiedzający mieli okazję zobaczyć, jak produkuje się radiofarmaceutyki, które są używane do diagnostyki oraz terapii, np. nowotworowych. Można było zobaczyć także laboratoria kontroli jakości – laboratorium mikrobiologiczne, gdzie sprawdzana jest obecność bakterii, pracownię analiz fizykochemicznych, gdzie sprawdzana jest chemiczna czystość materiału np. za pomocą spektroskopii w podczerwieni. Wizytujący mogli przekonać się, że radioizotopy są wszędzie wokół nas, np. potas-40 zawarty w suplemencie diety widać na widmie spektroskopowym gamma. Na koniec można było Państwowy Wzorzec Jednostki Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów, a także jak odbywa się pomiar aktywności radiofarmaceutyków, np. kapsułek jodu-131.

Wycieczka do Ośrodka Radioizotopów POLATOM cieszyła się sporym zainteresowaniem, a program był bardzo intensywny. W ciągu godziny można było zobaczyć kilka różnych laboratoriów i porozmawiać ze specjalistami.

Laboratorium mikrobiologiczne. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium mikrobiologiczne. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium mikrobiologiczne. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium mikrobiologiczne. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium mikrobiologiczne. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium mikrobiologiczne. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium kontroli jakości - pracownia analiz fizykochemicznych. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium kontroli jakości – pracownia analiz fizykochemicznych. Fot. Karolina Prusińska

Pracownia produkcyjna radiofarmaceutyków. Fot. Karolina Prusińska

Pracownia produkcyjna radiofarmaceutyków. Fot. Karolina Prusińska

Pracownia produkcyjna radiofarmaceutyków. Fot. Karolina Prusińska

Pracownia produkcyjna radiofarmaceutyków. Fot. Karolina Prusińska

Fot. Karolina Prusińska

Fot. Karolina Prusińska

Radioizotopy - stront i tryt. Fot. Karolina Prusińska

Radioizotopy – stront i tryt. Fot. Karolina Prusińska

Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Radioaktywności. Fot. Karolina Prusińska

Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Radioaktywności. Fot. Karolina Prusińska

Pomiar radioaktywności. Fot. Karolina Prusińska

Pomiar radioaktywności. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium spektroskopii gamma. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium spektroskopii gamma. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium spektroskopii gamma. Fot. Karolina Prusińska

Laboratorium spektroskopii gamma. Fot. Karolina Prusińska

Fot. Karolina Prusińska

Fot. Karolina Prusińska

Ośrodek Radioizotopów POLATOM dostarcza swoje produkty do ponad 80 krajów na całym świecie.

Dla zakładów medycyny nuklearnej produkowane są tam m.in. kapsułki zawierające jod-131, które są wykorzystywane m.in. w diagnostyce i terapii schorzeń tarczycy, a także generatory izotopu technetu-99m, radionuklidu wykorzystywany do diagnostyki przy użyciu tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (tzw. badanie SPECT).

Polski ośrodek produkuje także izotopy promieniotwórcze do badań naukowych oraz dla przemysłu, to m.in. zamknięte źródła promieniowania, głównie irydu-192, kobaltu-60 i iterbu-169.

Historia Ośrodka Radioizotopów POLATOM sięga lat 50. ubiegłego wieku. W 1957 r. w Instytucie Badań jądrowych utworzono Dział Dystrybucji Izotopów, który dwa lata później przekształcono w Biuro Dystrybucji Izotopów przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych.. Pierwsze preparaty medyczne z radionuklidami wyprodukowano na początku lat 60.

W 1967 r. na bazie biura i zakładu powstał Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów. Rok później wyprodukowano pierwsze generatory technetu. W 1990 r. utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM.  W 2006 r. Ośrodek włączono do Instytutu Energii Atomowej w Świerku, a rok później zmienił on nazwę na Ośrodek Radioizotopów POLATOM. Od 2011 r. w związku z połączeniem Instytutu Energii Atomowej z Instytutem Problemów Jądrowych przyjęto nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowego Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Fot. Karolina Prusińska

Fot. Karolina Prusińska

Karolina Prusińska – fotograf, studentka chemii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka strony internetowej artcharlotte.pl.