Ostatnie spojrzenie na sarkofag

Podczas mojego październikowego wyjazdu do Strefy Wykluczenia miałem możliwość po raz trzeci i ostatni spojrzeć na sarkofag – konstrukcję wzniesioną w 1986 r., która zabezpieczała zniszczony blok reaktora nr 4 elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Zonę odwiedziłem po raz pierwszy w 2009 r. Wtedy nad sarkofagiem górował pierwszy komin, który zapewniał wentylację dla bloków nr 3 i 4. Druga wizyta, wiosną 2016 r., to już spotkanie z nową konstrukcją, która zapewnia wentylację dla bloku nr 3. Wentylację dla bloku nr 4 i starego sarkofagu będzie zapewniać dodatkowy komin, zainstalowany na nowej osłonie, tzw. arce.

Zdjęcia z 19 września 2009 r.

Sarkofag (19 września 2009 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (19 września 2009 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (19 września 2009 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (19 września 2009 r.) / Fot. Tomasz Róg

Zdjęcia z 16 kwietnia 2016 r.

Sarkofag (16 kwietnia 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (16 kwietnia 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (16 kwietnia 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (16 kwietnia 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Zdjęcia z 6 października 2016 r.

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg

Sarkofag (6 października 2016 r.) / Fot. Tomasz Róg