Licznik Geigera

„Awaria radzieckiego reaktora atomowego”

Fragment strony głównej "Echa Krakowa" - nr 83 z 29 kwietnia 1986 r. / Fot. Tomasz Róg

Coraz bliżej do 35. rocznicy awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Cofamy się więc do 1986 r. Oto jak o wydarzeniach na Ukrainie poinformował dziennik „Echo Krakowa” – krakowska popołudniówka, w wydaniu nr 83 z 29 kwietnia.

„Awaria radzieckiego reaktora atomowego” (zapis oryginalny)

Jak poinformowano w dniu 28 bm. w ostatnich dziennikach radiowych i telewizyjnych, w Czernobylskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie nastąpiła awaria. Uszkodzony został jeden z reaktorów atomowy. Podjęto przedsięwzięcia zmierzające do zlikwidowania skutków awarii.

W jej wyniku w poniedziałek nad północno-wschodnimi regionami Polski przeszedł na dużej wysokości radioaktywny obłok. Przeprowadzone na terenie całego kraju pomiary wskazują, że stopień radioaktywności nie zagraża zdrowiu ludzi.

Prezes Rady Ministrów powołał pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy komisję rządową dla ciągłej oceny sytuacji i analizy wyników systematycznie prowadzonych pomiarów w kraju. O aktualnej sytuacji komisja będzie bieżąco informować społeczeństwo.

Szwedzkie środki masowego przekazu poinformowały, że radioaktywny obłok, który przeszedł nad Polską, objął swym zasięgiem całą Skandynawię. Podkreślają one, że nie istnieje żadne niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia.

(PAP)

Fragment strony głównej „Echa Krakowa” – nr 83 z 29 kwietnia 1986 r. / Fot. Tomasz Róg

Bez komentarza