Farma słoneczna w Czarnobylu na ukończeniu

Kończą się prace przy budowie farmy słonecznej na terenie byłego stadionu sportowego przy ulicy Sowieckiej w Czarnobylu. Jak informuje Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, obecnie trwają prace związane z montażem paneli fotowoltanicznych.

Elektrownia powstaje na terenie o powierzchni 1,3 hektara. Dla jej potrzeb oczyszczono teren dawnego stadionu sportowego z roślinności, rozebrano dwukondygnacyjny budynek i trybuny stadionowe. Według projektu farma będzie składać się z 2244 modułów fotowoltanicznych o łącznej mocy 768 kW. Łączny koszt inwestycji to blisko 33,4 mln hrywien, tj. ok 5,5 mln zł.

Przypomnijmy, że to będzie już druga tego typu farma na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Pierwsza elektrownia słoneczna o mocy 1 MW powstała na terenie elektrowni jądrowej. Uruchomiono ją w październiku 2018 r. Farma składa się ona z 3800 paneli fotowoltanicznych, które zajmują powierzchnię 1,5 hektara.

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia donosi, że tego typu instalacji na terenie Zony będzie więcej. W przyszłości farmy słoneczne pojawią się w rejonie punktu kontrolnego w miejscowości Dytjatki oraz przy ul. Radzieckiej w Czarnobylu.

(dazv.gov.ua)

Czarnobylska elektrownia słoneczna