O Czarnobylu na pierwszym Forum Regionów Białorusi i Ukrainy

W dniach 25-26 października w białoruskim Homlu odbyła się pierwsza edycja Forum Regionów Białorusi i Ukrainy. Celem wydarzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia oraz czarnobylskiej elektrowni jądrowej, była prezentacja potencjału gospodarczego obu krajów.

Swoje zawodowe osiągnięcia zaprezentowało 150 przedsiębiorstw, w tym 57 z Ukrainy. Delegacja ukraińska składała się z 385 osób – urzędników, biznesmenów i przedsiębiorców.

Na stoisku Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia i Państwowego Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Czarnobylska Elektrownia Jądrowa” przedstawiono osiągnięcia Ukrainy w zakresie przewidywalności skutków awarii i przekształcenia obiektu „Ukrycie” w bezpieczny dla środowiska system.

W trakcie Forum Regionów Białorusi i Ukrainy odbyło się wiele konferencji tematycznych, w tym m.in. dotyczących przemysłu, rolnictwa, transportu, turystyki itd.

(chnpp.gov.ua)