Stary sarkofag do rozbiórki

Fot. chnpp.gov.ua

Fot. chnpp.gov.ua

W czwartek, 29 lipca podpisano umowę dotyczącą budowy infrastruktury do demontażu obiektu „Ukrycie” – pierwszego sarkofagu nad zniszczonym reaktorem numer 4 w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W ramach umowy, którą zarząd elektrowni podpisał z firmą Ukrbudmontaż, zdemontowane zostaną także pierwsze niestabilne elementy konstrukcji.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2016 r. nowy sarkofag – Arka – przykrył obiekt „Ukrycie” wraz ze zniszczonym reaktorem numer 4. W trakcie prac konstrukcyjnych i budowlanych przeprowadzono specjalistyczne badania starego sarkofagu, które ujawniły struktury narażone na zawalenie. Prace stabilizacyjne przeprowadzono w 2008 r., a gwarancję trwałości zabezpieczeń wyznaczono do końca 2023 r.

Zakres prac w ramach podpisanej umowy obejmuje trzy etapy. Pierwszy i drugi etap obejmują kontrolę obiektu „Ukrycie” i przeprowadzenie prac projektowych. Wykonanie tych etapów jest konieczne do starannego zaplanowania usuwania niestabilnych konstrukcji i postępowania z dużymi ilościami generowanych odpadów radioaktywnych, a także zabezpieczenia maksymalnego bezpieczeństwa personelu.

Trzeci etap obejmuje zakup i instalację sprzętu do demontażu i obsługi zdemontowanych fragmentów konstrukcji, a także – jak to określono – wczesny demontaż sarkofagu. Będzie to najtrudniejszy etap prac. Prace będą bowiem prowadzone w warunkach wysokiej radiacji.

Jak podkreśla zarząd czarnobylskiej elektrowni, konstrukcja obiektu „Ukrycie” nie ułatwi zadania. Wykonawca prac będzie musiał umiejętnie demontować poszczególne elementy sarkofagu, tak aby jego konstrukcja się nie zawaliła.

Zdemontowane elementy będą przetwarzane zdalnie w technicznym budynku wewnątrz Arki. Tam zostaną pocięte na kawałki, dezaktywowane, umieszczone w pojemnikach transportowych i przygotowane do przekazania do przerobu lub składowania.

Podpisany kontrakt opiewa na sumę ponad 2 miliardów hrywien. Projekt jest finansowany z budżetu Ukrainy. Według umowy prace powinny zostać zakończone do końca 2023 r.

 (chnpp.gov.ua)