Zapraszamy do udziału w II Akademickim Forum Energii Jądrowej

Katedra Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH wraz z Kołem Naukowym Energetyków Jądrowych „Uranium” zapraszają do udziału w Akademickim Forum Energii Jądrowej, które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 17-19 maja 2017 r. Patronem medialnym wydarzenia jest licznikgeigera.pl.

Podczas tegorocznego wydarzenia poruszone zostaną kwestie związane z technologiami oraz nowościami w energetyce jądrowej, wykorzystaniem w medycynie, prawem atomowym, a także ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej.

AFEJ skierowane jest do studentów kierunków związanych z energetyką i fizyką jądrową, członków kół naukowych oraz miłośników tej tematyki z całej Polski.

W programie przewidziano m.in.:

  • wykłady prelegentów,
  • warsztaty,
  • prezentacje studenckich kół naukowych,
  • sesję posterową,
  • debatę oksfordzką, w której wezmą udział studenci,
  • wycieczkę do Centrum Promieniowania Synchrotronicznego SOLARIS oraz Instytutu Fizyki Jądrowej.

Rekrutacji należy dokonać na stronach internetowych AFEJ. Dodatkowe informacje znajdziecie także na Facebooku.

W celu promocji i rozwoju zainteresowania tematyką energetyki jądrowej w środowisku akademickim, organizatorzy zaplanowali także dwa konkursy: na najlepszy artykuł na temat energetyki jądrowej oraz na najlepszy poster. Uczestnikami mogą być studenci oraz doktoranci polskich uczelni oraz instytutów i jednostek naukowo-badawczych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 maja 2017 r. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy przesyłać do 10 maja br. na adres e-mail: afej@agh.edu.pl.