Woda pitna w Zonie – wyniki badań skażenia

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia podała najnowsze wyniki badań źródeł wody pitnej na terenie Zony. Chodzi o kontrolę skażenia izotopami Cezu 137 i Strontu 90. Dane pochodzą z maja 2018  r.

W sieci wodociągowej w mieście Czarnobyl stwierdzono obecność izotopu Cezu 137 w objętości 1,52 Bq / m3, a izotopu Strontu 90 – 8,5 Bq / m3.

Stężenie radionuklidów w ujęciu wody w mieście Prypeć wynosi 2,4 Bq / m3 dla izotopu Cezu 137 i 2,7 Bq / m3 dla izotopu Strontu 90.

Zgodnie z ukraińskimi normami „dopuszczalnych poziomów izotopów Cezu 137 i Strontu 90 w żywności i wodzie pitnej”, które zostały zatwierdzone w 2006 r. przez resort zdrowia Ukrainy, dopuszczalne stężenie każdego z radionuklidów wynosi 2000 Bq / m3.

Wynika z tego, że skażenie wody pitnej w Strefie Wykluczenia jest znacznie poniżej poziomów odniesienia.