Promocja książki Magdaleny Banaszkiewicz

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Magdaleny Banaszkiewicz pt. „Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa”. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 27 listopada, o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej na ul. Oleandry 3 w Krakowie.

Książka przedstawia fenomen transformacji dziedzictwa socjalistycznego pod wpływem rozwoju turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Za klucz interpretacyjny dla analizy zjawisk turystycznych posłużyły najważniejsze koncepcje badawcze wypracowane w ostatnich latach na gruncie antropologii i socjologii turystyki, skupiające się wokół problematyki doświadczenia turystycznego oraz jego roli w tworzeniu i funkcjonowaniu atrakcji turystycznych.

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą:
  • Paweł Cywiński, portal Post-turysta.pl
  • Agnieszka Konior, Instytut Kultury, WZiKS UJ
  • Zygmunt Kruczek, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków
  • Michał Kuryłowicz, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, UJ
  • Magdalena Banaszkiewicz, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

Spotkanie poprowadzi: Paweł Plichta, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

[…] książka jest jedna z pierwszych polskich prac, które podejmują tytułowa problematykę w sposób tak szeroki, wypełniając jednocześnie pewna lukę istniejącą w literaturze turystycznej. Warto podkreślić, ze próba wypełnienia tej luki jest tym cenniejsza, że cechuje ją podejście interdyscyplinarne, a przedstawione analizy, interpretacje i stanowiska w dużej części znajdują oparcie w badaniach empirycznych.

Prof. dr hab. Wiesław Alejziak

Operując plastycznym językiem, autorka wprowadza czytelnika w interesującą ją problematykę; swobodnie kreśli granice pola badawczego, nie tracąc z oczu szerokiego horyzontu wielości możliwych spojrzeń wynikających z różnych metodologii i dyscyplin naukowych, w których kręgu zainteresowań pozostaje turystyka.

Dr hab. Łukasz Gaweł

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe