Studia doktoranckie na temat reaktorów jądrowych IV generacji

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku ogłasza rekrutację na studia doktoranckie w zakresie nowych koncepcji reaktorów (HTGR, DFR) Zajęcia rozpoczynają się 1 października br.

NCBJ poszukuje kandydatów na 5-letnie studia doktoranckie, które będą prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”. Projekt będzie poświęcony badaniom w zakresie nowych technologii reaktorów wysokotemperaturowych: HTGR – reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem oraz DFR – reaktora dwupłynowego, które zostały wymienione w raporcie Zespołu Ministra Energii ds.Analizy i Przygotowania Warunków do Wdrożenia Wysokotemperaturowych Reaktorów Jądrowych. Badania pokryją wszystkie aspekty tych reaktorów IV generacji takie jak: projektowanie, neutronika i fizyka reaktorowa, termohydraulika oraz analizy bezpieczeństwa.

Poszukiwani są kandydaci ze stopniem magistra w zakresie nauk ścisłych i technicznych o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Preferowani będą kandydaci z wysokimi wynikami ze studiów, uzyskanym wcześniej dorobku naukowym oraz zdobytym wcześniej doświadczeniu w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych.

Pełna informacja o projekcie oraz o zasadach rekrutacji znajduje się na stronie internetowej projektu: phd4gen.pl oraz na stronie internetowej studiów doktoranckich NCBJ.

Studia będą zawierały 16 wykładów kursowych poświęconych nowym technologiom reaktorowym. Każdy student będzie miał możliwość udziału w miesięcznym stażu w uznanej światowej instytucji naukowej prowadząc badania naukowe. Dla studentów zostanie też zorganizowana letnia szkoła obejmująca tematykę nowych technologii reaktorowych w czerwcu 2019 roku. Kandydaci przyjęci na studia otrzymają stypendium finansowane z projektu w wysokości 1900 zł oprócz podstawowego stypendium 2200 zł oferowanego dla wszystkich doktorantów NCBJ.

Zgłoszenia kandydatów mogą się odbywać do 15 czerwca do godziny 17.00. Stosowne dokumenty mogą być wysłane na zapisane poniżej adresy e-mail lub wysłane pocztą na adres: Sekretariat UZ3, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. Egzaminy na studia rozpoczną się 25 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 10 lipca. W przypadku nieobsadzenia wszystkich 14 miejsc w pierwszej rekrutacji możliwa jest druga rekrutacja we wrześniu. Studia rozpoczną się 1 października

Informacje oraz zgłoszenia pod adresami: