Woda pitna w Strefie Wykluczenia – wyniki badań skażenia

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia podała najnowsze wyniki badań źródeł wody pitnej na terenie Zony. Chodzi o kontrolę skażenia izotopami Cezu 137 i Strontu 90. Dane pochodzą z kwietnia 2017 r.

Eksperci stwierdzili, że aktywność izotopów Cezu 137 i Strontu 90 zmienia się sezonowo.

W sieci wodociągowej w mieście Czarnobyl stwierdzono obecność izotopu Cezu 137 w objętości 2,2 Bq / m3, a izotopu Strontu 90 – mniej niż 3,4 Bq / m3.

Stężenie radionuklidów w ujęciu wody w mieście Prypeć wynosi 0,6 Bq / m3 dla izotopu Cezu 137 i 2,8 Bq / m3 dla izotopu Strontu 90.

Zgodnie z ukraińskimi normami „dopuszczalnych poziomów izotopów Cezu 137 i Strontu 90 w żywności i wodzie pitnej”, które zostały zatwierdzone w 2006 r. przez resort zdrowia Ukrainy, dopuszczalne stężenie każdego z radionuklidów wynosi 2000 Bq / m3.

Wynika z tego, że skażenie wody pitnej w Strefie Wykluczenia jest znacznie poniżej poziomów odniesienia.